Skyddsklasser

Skyddsklasser

IP-skyddsklassen anger hur motståndskraftig produkten är. Klasserna definieras enligt DIN 40 050 del 9.

För Hella arbetsstrålkastare tillämpas följande skyddsklasser:

Skyddsklass IP 5K4K
Damm får endast tränga in i sådan mängd att funktion och säkerhet inte påverkas. Vatten som stänker mot huset från alla riktningar med förhöjt tryck får inte ha någon skadlig inverkan; vattentryck ca 4 bar.

Skyddsklass IP 5K9K
Damm får endast tränga in i sådan mängd att funktion och säkerhet inte påverkas. Vatten som riktas mot huset vid högtrycks-/ ångrengöring får inte ha någon skadlig inverkan; vattentryck ca 80 bar.

Skyddsklass IP 6K4K
Damm får inte tränga in. Vatten som stänker mot huset från alla riktningar med förhöjt tryck får inte ha någon skadlig inverkan; vattentryck ca 4 bar.

Skyddsklass IP 6K7
Damm får inte tränga in. Inget vatten får tränga in, inte ens vid tillfällig neddoppning.

Skyddsklass IP 6K8
Damm får inte tränga in. Skyddad vid permanent nedsänkning i vatten - vatten får inte tränga in i sådan mängd att skadlig verkan uppstår när huset sänks ner under vatten under fastställda villkor.

Skyddsklass IP 6K9K
Damm får inte tränga in. Vatten som riktas mot huset vid högtrycks-/ångrengöring får inte ha någon skadlig inverkan; vattentryck ca 80 bar.

Tips!
Vatten som riktas mot huset vid högtrycks-/ångstrålerengöring (vattentryck ca. 80-100 bar) har ingen skadlig verkan på strålkastare med skyddsklass IP 5K9K eller IP6K9K.

Hella • 191 81 Sollentuna • Telefon: 08-92 30 00 • Kontakta oss
Namn
E-mail*
Meddelande
* Ett meddelande skickas även till din egen e-mail