Hellas ljusakademi varningsljus

Hellas ljusakademi varningsljus

Syns man inte, finns man inte. Här är några saker att tänka på när man skall välja varningsljus…

Syns man inte, finns man inte. Här är
några saker att tänka på när man skall
välja varningsljus

Regler och lagar

ECE-R65, reglementet för ljus och montering
Varningsljus får endast användas på allmän väg om de uppfyller ECE-reglemente R65. ECE-R65 är den europeiska riktlinjen för varningsljus och anger ljusvärden, ljusfördelning, monterings-specifikationer osv.

 E1
Den stora E-märkningen, visar om varningsljuset uppfyller riktlinjerna i ECE-R65 och därmed har ett godkännande.

TA1/TA2
TA1 – denna märkning betyder att varningsljuset är gult och har en nivå på ljusstyrkan.

TA2 – denna märkning betyder att varningsljuset är gult och har två nivåer på ljusstyrkan, dag- och nattläge, där dagläget är något ljusstarkare.

ECE-R10, elektromagnetis kompabilitet (EMC)
Varningsljus med LED- eller xenonteknik kan generera störstrålning som påverkar fordonets elektroniksystem negativt. Hella utför tester enligt de lagstadgade kraven ECE-R10 men också enligt CISPR 25-standarden klass 5, som är den högsta avstörningsklassen, och säkerställer att radio och GPS inte påverkas. Alla lagstadgade standarder uppfylls med klass 3, vilket ger ett rimligt skydd i vanliga tillämpningar. Hellas varningsljus uppfyller minst klass 3, flertalet av dem även klass 5.

e1
I vissa fall används även den lilla e-märkningen för att visa om varningsljuset uppfyller riktlinje ECE-R10 och därmed har ett godkännande.

Det är bara varningsljus som har både ECE-R65 och ECE-R10 som är tillåtna att använda på allmän väg.

ADR – transport av farligt gods
För att få monteras på fordon avsedda att transportera farligt gods på väg, järnväg och inrikes sjöfart måste varningsljusen vara godkända för detta vilket flertalet av Hellas modeller är. Förutsättning för godkännande: en skada på ljuskällan får inte leda till antändning av explosiva medier.

IP-skyddsklass 
Detta är en internationell skyddsgrad och specificerar vilket skydd produkten har mot inträngande av fasta eller flytande främmande ämnen, t.ex. damm eller vatten. Alla Hellas varningsljus har hög IP-klassning och klarar bland annat högtryckstvätt.

Termokontroll
Bra termokontroll är nödvändigt. Anledningen till detta är att det uppstår värme när en LED börjar lysa. Ju mer ström som tillförs, desto varmare blir LED:en. Ljusflöde och livslängd avtar vid för hög temperatur. Värmen måste alltså ledas bort till omgivningen till exempel via lamphuskonstruktionen. Vid risk för överhettning styrs strömtillförseln med termogivare vilket ger LED:erna ett pålitligt skydd mot överhettning.

För att uppfylla ECE R-65 måste ljusstyrkorna som uppmäts efter 1 minuts och efter 30 minuters drift uppfylla de lägsta och högsta kraven. Detta visar hur viktig termokontroll är hos varningsljus med LED. För att undvika överhettning av LED är det bara med perfekt termokontroll som optimala ljusvärden kan garanteras vid långvarig användning.

Felpolariseringsskydd
Hellas LED varningsljus är utrustade med felpolariseringsskydd som skyddar LED och elektronik om anslutningskablarna skulle förväxlas.

Montering 
Varningsljusen finns med flera olika monteringsalternativ, fast takmontering, stångmontering, flexibel stångmontering (återställs alltid till samma position) samt magnet.

Det är viktigt att varningsljusets position inte kan förändras efter att det blivit korrekt monterat på fordonet. En felaktig montering betyder förlorad varningseffekt.

Ett varningsljus måste sitta monterad så på fordonet att varningssignalen upptäcks från en omkrets på 20 m från alla positioner. Om detta inte är möjligt så måste extra varningssystem (till exempel fler varningsljus) monteras på fordonet.

Hella • 191 81 Sollentuna • Telefon: 08-92 30 00 • Kontakta oss
Namn
E-mail*
Meddelande
* Ett meddelande skickas även till din egen e-mail